ගිට් මුල් පොත

ගිට් කියන වර්ෂන් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක පිළිබඳව කතා කරන සිංහලෙං, ක්‍ෂේත්‍රයේ පාවිච්චි වෙන වචන වලිංම මුල ඉඳං කියල දෙන පොතක් ලියන්න මම කල්පනා කළා.

තවම මේක ලියමින් පවතින්නේ. පහලින් මම එම්බෙඩ් කරල තියනවා ගිට් පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන පළවෙනි පරිච්ඡේදෙ ප්‍රීවීව් එකක්. කියවල බලන්න ඒක හොඳයි ද කියල.

ඊබුක් එකක් විදියට පබ්ලිෂ් කරන මේ පොත කවද හරි රිලීස් කළාම මිලදී ගන්න ඔබ හිතනව නං, ඔබගෙ නමයි, ඊමේල් එඩ්‍රස් එකයි, ඔබ මේ පොත මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න හිතෙන මුදලයි පහළ ෆෝම් එකේ ෆිල් කරල සබ්මිට් කරන්න. අමතර මොනව හරි අදහසක් තියේනං සටහන් කරන්නත් පුළුවං.

පළමු පරිච්ඡේදේ කියවලම බලන්න.